forside_himmel.jpg
JMN_1689.jpg
JMN_1702.jpg
forside_himmel.jpg

Co-Create


Leder- og organisasjonsutvikling

Send forespørsel

SCROLL DOWN

Co-Create


Leder- og organisasjonsutvikling

Send forespørsel

Samtaler

Alle trenger selvledelse for å manøvrere i dagens moderne og komplekse arbeidsliv.

Instruktørutdannelse

NYTT! Kull 16 med oppstart 24. februar 2020 er klare!

Foredrag & Workshop

Book foredrag og workshops om mindfulness og selvledelse i en kompleks hverdag 

 

I media

Aktuelt utdrag fra artikler og tv-opptak med Ivar Vehler

JMN_1689.jpg

Ivar Vehler


Ivar Vehler


To play a symphony you have to tune your instrument
— Ivar Vehler
Ivar Vehler

Ivar Vehler

Ivar Vehler er sosiolog fra UiO med spesialisering i ledelse og personalpsykologi fra UC Berkeley. Vehler har jobbet som konsulent med leder og organisasjonsutvikling siden 2002, og han jobber praktisk og direkte med konkrete utfordringer heller enn å fokusere på teorier. Tilbyr individuelle utviklingssamtaler med grupper av ledere, samt foredrag og workshops. Er mindfulness-instruktør og leder en instruktørutdannelse i mindfulness. Har vært involvert som instruktør i et forskningsprosjekt om "Mental trening for høyprestasjonsgrupper" - et samarbeidsprosjekt mellom Flymedisinsk Institutt, Idrettshøgskolen og Olympiatoppen og har trent jagerflyvere, helikopterflyvere og toppidrettsutøvere i mindfulness. Er involvert i flere lederutviklingsprogram hvor mindfulness og selvledelse er kjernen i leveransen. Ga ut boken "Orkanens Øye - om mindfulness og selvledelse" i 2010. Boken er solgt i over 6500 eks. Du kan laste ned lydbokversjonen gratis her, samt lydspor med guidet meditasjon. Under kan du også bestille papirversonen av "Orkanens Øye".


nye Blogginnlegg:


JMN_1702.jpg

Send forespørsel


Send forespørsel


Telefon

 

+47 98 87 90 50

Mail


Send en forespørsel over mail her.

Navn *
Navn