Mindfulness instruktørutdannelse kun for leger og psykologer. Oppstart 6. februar. 

Søk nå, maks 20 plasser! Last ned pdf her

Utdannelsen er godkjent som 72 timers vedlikeholdsaktivitet av Norsk Psykologforening. Bruk et år på å fordype deg i deg selv, samtidig som du tilegner deg en ny metodikk i møte med dine klienter.

Mindfulness er noe av det beste som har hendt meg som voksen. Jeg er overbevist om at mye i legejobben hadde vært lettere å takle om jeg hadde fått denne erfaringen og innsikten tidlig i karrieren. Jeg er veldig takknemlig.
— Morten Finckenhagen (f. 1955) er overlege i Statens legemiddelverk
De er påvist markante effekter av mindfulness! Gjennom femti år har vitenskapen dokumentert at mindfulness-meditasjon og lignende praksiser kan ha vesentlig effekt på stress, livskvalitet, hjernens funksjoner og immunforsvaret. Ja, helt ned på det nivået hvor genene ser ut til å kunne programmeres til å gjenskape cellene på sunnere måte!
— Christian Gaden Jensen, cand. Psych., Ph.D fra Rigshospitalets Neurocenter, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, samt Harvard University.

Dette er det første kullet ved en instruktør-utdannelse i mindfulness som utelukkende henvender seg til leger og psykologer. Grunnen til at vi gjør dette er flere:

 • Det er et stort arbeidspress generelt i den tiden vi lever, både hjemme og på jobb, som gjør at selve oppmerksomhetsevnen til moderne mennesker er under konstant angrep – og vi opplever det som stress, tidsklemme, dårlig søvnkvalitet, redusert livskvalitet, etc.

 • Leger og psykologer er to faggrupper som opplever dette intenst og direkte. Både ved å ha en jobb som krever stor psykologisk fleksibilitet, men mest av alt fordi de er i frontlinjen – og møter mennesker hver dag som er overveldet av tidens krav.

 • Menneskets oppmerksomhet har aldri vært under et press slik som nå. Dette er en ny problemstilling, og gårsdagens løsninger fungerer ikke lenger. Mindfulness representerer morgendagens løsning, siden det er en systematisk trening av evnen til både vedvarende oppmerksomhet og kognitiv fleksibilitet. 

 • Av den grunn opplever vi mindfulness som en svært relevant kompetanse spesielt for leger og psykologer, både rent faglig, men kanskje vel så mye som et personlig verktøy for stressreduksjon, psykologisk fleksibilitet og livskvalitet.

Vår ambisjon er å være den ledende utdannelsen for deg som ønsker å bli instruktør i mindfulness.

Vår innstilling er at den enkelte deltagers faktiske livssituasjon er viktigere enn standardiserte programmer. Det krever mer fleksibilitet fra lærerens side, noe vi vektlegger i utdannelsen. Vi har lærere med bred praktisk erfaring fra benyttelse av mindfulness-baserte tilnærminger for enkeltpersoner og organisasjoner, og vi har god erfaring med alt fra lederutvikling, stresshåndtering og lettere psykiske lidelser. 

Å være instruktør i mindfulness forutsetter at du har en nær, personlig og indre kjennskap til mindfulness som en tilnærming til livet, at du kjenner til ulike metoder som benyttes, at du kjenner til bakgrunnen for denne tilnærmingen, at du har innsikt i det teoretiske og filosofiske grunnlaget mindfulness bygger på (både det grunnleggende i buddhistisk psykologi og de nyeste forskningsfunn på effekter av mindfulness-trening på ulike grupper av mennesker), at du klarer å formidle kjernen i denne tilnærmingen til andre og at du er villig til å fortsette din utvikling som menneske og instruktør. Men først og fremst krever det at du selv har en regelmessig egenpraksis. For å kunne instruere andre i mindfulness, må du selv kjenne til hvordan denne tilnærmingen fungerer for deg. En forutsetning for at du skal komme gjennom denne utdanningen, er at du er villig til å legge ned et betydelig arbeid med din egen meditasjonspraksis.

Instruktørutdannelsen i mindfulness-trening vil strekke seg over to semester slik at du får anledning til å bli kjent med tilnærmingen selv før du underviser andre. Første halvår vil handle om deg og ditt forhold til mindfulness, mens det andre semesteret vil fokusere på deg som instruktør i mindfulness-trening. Det forutsettes at du har anledning til å jobbe med instruksjon av en gruppe i siste del av andre semester.  

Utdannelsen vil være modulbasert og bestå av seks samlinger. Samling 3 vil være en retreat over fire dager, mens samling 6 vil gå over tre dager. De øvrige samlingene består av to hele dager. En kursdag vil kunne vare fra 09.00 til 19.00 (inkludert matpauser/pauser). Du må påregne tid til egenpraksis og til teoretisk fordypning mellom samlingene. 

Sted: Oslo


PÅMELDING

Søknaden om deltagelse i programmet består av to deler. I del 1 dokumenterer du dine relevante erfaringer (både yrkeserfaringer og eventuelle relevante personlige erfaringer) og begrunner hvorfor du bør få anledning til å være med på utdanningsløpet for å bli instruktør i mindfulness-trening. Del 2 av søknaden består av et motivasjonsskriv hvor du begrunner dine motiver for å bli instruktør i mindfulness-trening. Her vil vi at du gjør rede for hvor mye tid og innsats du er villig til å legge ned i den nødvendige treningen, hvor motivert du er til å dele dine erfaringer med andre kursdeltagere, samt noen tanker om hva du ønsker å benytte denne instruktørutdanningen til.

Del 1 og del 2 i søknaden skal begrenses til max en A - 4 side hver.

Det forutsettes deltagelse på alle samlinger, de bygger på hverandre og er forutsetninger for å bestå eksamen og få instruktør-diplom.

Samlingene vil gjennomføres på Oslo Vandrerhjem Haraldsheim, se www.haraldsheim.no for veibeskrivelse. Samling nummer 3 vil arrangeres på Renskaug Vertsgård.

Pris: kr 39 000,- per deltager. Ingen MVA. 
Faktura på kr 29 000 oversendes etter bekreftet plass. Resten faktureres før oppstart 2. semester. Bekreftelse av mottatt plass er bindende, og medfører bindende betaling for første semester.

NB! Begrenset antall plasser.

Maks 20 deltagere.
Søknad sendes ivar@co-create.no


1. SEMESTER: DEG OG MINDFULNESS

 1. Introduksjonskurs

 2. Christian Gaden Jensen, PhD, gir en omfattende innføring i forskning om mindfulness.

 3. Retreat. Kost og losji er inkludert i prisen

 

2. SEMESTER: INSTRUKSJON

 1. Instruksjon

 2. Komposisjon av kurs og intervensjoner (program) 

 3. Eksamen ARBEIDSKRAV:

Hver deltager gjennomfører en treningsperiode med nærgruppe, samt gjennomfører en periode som instruktør for en gruppe. I tillegg skal det leveres en skriftlig oppgave om mindfulness.

Hver deltager får en veiledningssamtale per semester. 

Ivar Vehler og Viggo Johansen vil være hovedansvarlig for opplegg og gjennomføring. Den danske nevropsykologen Christian Gaden Jensen (PhD) gir en to dagers innføring i forskning på meditasjonsbaserte tilnærminger. 


SAMLING 1: 

 (6. og 7. februar 2019)

Introduksjon

 • Gjennomgang av plan for opplegget

 • Forberedende undersøkelser

 • Hva er mindfulness

 • Historisk bakgrunn

 • Kort om effekter av mindfulness

 • Metoder for praktisering av mindfulness

 • Instruktør: Ivar Vehler og Viggo Johansen


SAMLING 2:

(13. og 14. mars 2019)

Hva sier forskningen om mindfulness? Hva vet vi og hva vet vi ikke?

 • Presentasjon av de nyeste funnene av effekter av mindfulness på hjernen, kroppen, oppmerksomheten og stress.

 • Praktisering av mindfulness

 • Instruktør: Christian Gaden Jensen, Ivar Vehler og Viggo Johansen


SAMLING 3:

(24. til 27. mai 2019)

Mindfulness fordypning/ Retreat 

 • Under denne samlingen vil det fokuseres på grunnleggende aspekter ved buddhistisk psykologi og du vil prøve ut ulike meditasjonsmetoder.

 • Deler av samlingen vil foregå i stillhet. Kost og losji under denne samlingen er inkludert i prisen.

 • Instruktør: Ivar Vehler og Viggo Johansen

 • Sted: Renskaug Vertsgård, Lier

SAMLING 4:

(21. og 22. august 2019)


Mindfulness og instruktør-rollen

 • I denne samlingen undervises det i sentrale aspekter ved instruktør-rollen og deltagerne vil instruere hverandre.

 • Instruktør: Ivar Vehler og Viggo Johansen

SAMLING 5:

( 16. og 17. oktober 2019)


Mindfulness og instruktør-rollen

 • Gjennomgang av program for instruksjon av grupper, samt praktisering av instruksjon basert på eget opplegg for instruksjon av grupper.

 • I denne samlingen vil du også få en innføring i eksistensfilosofi for bedre å kunne forstå prosessene deltagerne opplever

 • Instruktør: Ivar Vehler og Viggo Johansen

SAMLING 6: 

(8. – 10. januar 2020)


Instruksjon og eksamen (3 dager)

 • Kriteriene for – og gjennomføring av eksamen, vil foreligge før oppstart av andre semester. Dette fordi første semester kun handler om deg og ditt forhold til egen mindfulness-praksis.

 • Eksamen vil være åpen for ekstern deltagelse

 • Instruktører og eksaminatorer: Ivar Vehler og Viggo Johansen


LÆRERE

Viggo_portrett_2016.jpg

Viggo Johansen levde fire år som buddhistmunk (1994-1998) og tok deretter et hovedfag i filosofi ved Universitetet i Oslo (2004). Viggo er også utdannet kognitiv terapeut etter tre år ved Sct. Hans Hospital, Roskilde, Danmark (2009). Han ga ut boken "Å leve mindfulness - Indre Stillhet" i 2013 og "Stille Vitne. Mindfulness - meditasjon: praktisk veiledning for indre ro og harmoni"  i 2015. Viggo har jobbet med endringsprosesser, både individuelt og i grupper, siden 2004 og er en ettertraktet foredragsholder og mindfulness-lærer i Norge og i utlandet.

_DSC1369.jpg

Ivar Vehler er sosiolog fra Universitetet i Oslo med spesialisering i ledelse og personalpsykologi fra University of California, Berkeley. Han har jobbet med menneskelige utviklingsprosesser i over 25 år, først innen idrett og så innen arbeidsliv. De siste 16 årene har Ivar fundert sitt arbeide i ulike visdomstradisjoner og de siste elleve år har han jobbet eksplisitt med mindfulness, både med privatpersoner og organisasjoner. Ivar har deltatt i flere ulike forskningsprosjekter om mindfulness og ga ut boken "Orkanens Øye - om mindfulness og selvledelse" i 2010. Han har utdannet instruktører i mindfulness siden 2012.

CGjensen CM8A0318 kopi.jpg

Christian Gaden Jensen, cand. Psych., Ph.D fra Rigshospitalets Neurocenter, Institut for Psykologi, Københavns Universitet, samt Harvard University. Han har fokusert på mindfulness, meditasjon, stress og faktorer for psykisk helse, herunder genitikk, kortisol, kognisjon, oppmerksomhet, personlighet, demografi og sosioøkonomi. Christian har selv meditert fra han var 12 år og ble sertifisert instruktør og lærer i meditasjonsmetoden Relaxation Response ved Harvard University i 2011. Christian leder nå Center for Psykisk Sundhedsfremme som gjennomfører stressreduksjonsprogram for danske kommuner.

ksv4ZXE6_400x400.jpg

Morten Finckenhagen (f. 1955) er overlege i Statens legemiddelverk. Han er spesialist i allmennmedisin, har tidligere vært fastlege (30 år) og hatt bistilling som universitetslektor ved UiO og praksiskonsulent ved Bærum sykehus. Morten er skolert som lege for andre leger av Legeforeningen og praktiserte denne rollen i 20 år. Han er sterkt engasjert i legers fysiske og mentale helse.