MIndfulness introduksjonskurs i tønsberg

6 uker med oppstart 1. mars

Du lever med deg selv hvert eneste øyeblikk - hele livet. HVORDAN du lever med deg selv, er avgjørende for din opplevde livskvalitet. I et samfunn hvor tempoet er stadig økende, oppgavene flere og hvor muligheten for umiddelbar tilfredsstillelse kun er et tastetrykk unna, er det ofte en faktor som forsvinner; tilstedeværelse. Tilstedeværelse er mindfulness og tilstedeværelse er liv.

Mindfulness er en metode for å styrke din tilstedeværelse - og en metode for å utvikle hvordan du er tilstede med deg selv i livet. Med mindfulness vil du kunne oppleve økt bevissthet om deg selv, dine tanker, følelser og kroppslige fornemmelser - og du vil kunne oppleve å forholde deg til selve livet på en ny og mer hensiktsmessig måte.

LÆringsutbytte

 • Hva mindfulness er
 • Hvordan praktisere sittende meditasjon og kroppskanning
 • Kjennskap til hva stress er, årsaker til stress og hvordan håndtere stress
 • Hvordan forholde seg til vanskelige (og positive) tanker, følelser og kroppslige fornemmelser
 • Kjennskap til vitenskapelig dokumenterte effekter av mindfulness
 • Hvordan praktisere mindfulness i hverdagslivet

Praktisk info:

 • Kurset avholdes i lokalene til Vallø Båtforening
 • Oppstart onsdag 1. mars, deretter 8/3,15/3, 22/3, 29/3, og 5/4
 • Klokkeslett hver onsdag er fra 1830-2100.
 • Pris: kr 3900,-
 • Påmelding ved betaling i nettbutikk (kommer)

MELD DEG PÅ HER:

Om kursholder:

Ivar Vehler er sosiolog fra Universitetet i Oslo med spesialisering i ledelse fra UCBerkeley. Han har 14 års erfaring med mindfulness og utdanner i dag instruktører i mindfulness. Vehler ga ut boken "Orkanens Øye - om mindfulness og selvledelse" i 2010. Boken er nå solgt i 6000 eks. Ivar har trent jagerflyvere, helikopterflyvere, toppidrettsutøvere, ledere og har jobbet med mindfulness - og ledelsesprogrammer i organisasjoner i både privat og offentlig sektor. 

DU - SOM LEDER OG MENNESKE

Hvordan lede hjernen på jobb

Ledere og medarbeidere i moderne kompetansevirksomheter utsettes for stadig økende kompleksitet og økende tempo. Vi leverer mental trening og leder- og medarbeider-utvikling basert på forskning. 

Endring er en naturtilstand, omstilling er en ferdighet

Mental omstillingsevne er nøkkelen til håndtering av endringer – både for effektivitet, helse og livsglede. Din evne til å lede din egen kapasitet er en avgjørende ferdighet i dagens kompetansesamfunn. Og evnen til selvledelse er like viktig for medarbeidere som for ledere. Selvledelse og mental omstillingsevne er trenbare ferdigheter som både gir økt kapasitet, bedre livskvalitet og bedre samhandling. Alt starter med deg – og alle relasjoner starter med deg. 

Vi har jobbet med:

Microsoft, Gjensidige, DNVgl, Telenor, PwC, Olympiatoppen, Luftforsvaret, Tromsø IL, AbbVie, Statoil, Sparebank1,Europris, NRK, TV2, Kommunal og moderniseringsdepartementet, flere kommuner og Lederne m.fl

Vi leverer: 

 

 •  Foredrag om oppmerksomhetstrening og selvledelse i en krevende arbeidshverdag. Tar deltagerne på alvor og etterlater en følelse av mening og livsgnist.
 • -Workshops om å frigjøre kapasitet ved å jobbe på lag med hjernen, basert på siste nyvinninger innen hjerneforskning. Selvledelse og oppmerksomhetstrening er en naturlig del av kurset. Alt handler om din kapasitet – og om ditt liv.
 • Forskningsbaserte utviklingsprogram for å frigjøre organisasjonens kapasitet (fra 3 mnd til 1,5 år). La oss sammen ta steget inn i framtiden.

KURS:

VÅKEN LEDELSE – SELVLEDELSE OG MENTAL OMSTILLINGSEVNE I PRAKSIS

 Ingen oppsatte datoer nå. 

pris kr 6990,- eks mva per deltager

Nå er det behov for ledelse av hjernen på jobb – og hjemme. Ta grep og unngå å bli overveldet av stress og redusert kapasitet. Kurset ”Våken ledelse – selvledelse og mental omstillingsevne i praksis” passer for deg som har en lederposisjon og som ønsker å leve i lederrollen med oversikt, effektivitet og overskudd. Hvis du er ute etter raske løsninger med påfølgende kortvarig halleluja-stemning, er ikke dette kurset for deg. Vi er ute etter ledere som ønsker å jobbe konkret og målrettet med praktiske forhold knyttet til egen lederhverdag. Vi lever av faktiske resultater og ditt vitnesbyrd om at du har fått en positivt endret lederhverdag – og at livet har fått tilbake en gnistrende kvalitet – er det som holder oss i front av utviklingen.

PROGRAM

Kurset består av fire samlinger med en varighet på fire timer per samling. Tidspunktet for samlingene er fra kl. 12.00 til 16.00. Programmet gjennomføres i løpet av 8 uker med to uker mellom hver samling.

SAMLINGENE

Samlingene vil bygge på hverandre og bestå av både forelesninger og praktiske oppgaver som omhandler deltagernes praktiske arbeidshverdag. Deltagerne vil få konkrete oppgaver som skal jobbes med mellom samlingene. Oppgavene vil både omhandle strukturelle forutsetninger for ledelse, samt treningsøvelser for å øke den enkeltes fokus og evne til selvledelse.

Samling 1:

 • Ledersirkelen og lederens praktiske arbeidskontekst
 • Lederen i møte med kompleksiteten
 • Orkanens Øye – ledelse fra Orkanens Øye

Vi tar utgangspunkt i din praktiske lederhverdag og utforsker hvilke grep som vil hjelpe deg til både økt kontroll og bedre oversikt. Med utgangspunkt i forståelsen av hvordan mennesket fungerer, vil vi fokusere på hva som skjer med lederen i møte med dagens komplekse virkelighet – og hvordan lede i en slik kompleks hverdag. I denne samlingen vil vi gå gjennom en kort historisk bakgrunn for utviklingen som har ført oss hit vi er i dag, du vil få en dypere forståelse av mennesket, vi vil jobbe med konkrete modeller for å frigjøre din lederkapasitet.  Så du jobber både med strukturen i lederhverdagen og med selve lederen – deg selv.

Samling 2:

 • Indre lederskap i møte med seg selv og andre
 • Fokusert oppmerksomhet – en forutsetning for selvledelse.
 • Stress og stressreduksjon – frigjøring av kapasitet

I denne samlingen er målet å øke forståelsen for hva som skaper økt kapasitet og hva som reduserer din kapasitet som leder. Som leder inngår du i en mengde relasjoner med alt fra andre personer til oppgaver, tidsfrister, forventninger og krav. Dette krever din kapasitet og selvledelse er nøkkelen til å beholde og øke denne kapasiteten – selv når det er mye som skjer. Din viktigste kapasitet som leder i en hektisk hverdag er din oppmerksomhet, og evnen til å lede oppmerksomheten er en mental ferdighet som både vil redusere ditt stress, øke din kapasitet og gi økt livskvalitet – for alle relasjoner starter med deg. 

Samling 3:

 • Mandat, lederkraft og handlingsrom.
 • Hjernen og hjernens evolusjon – hvordan lede hjernen på jobb og hjemme
 • Lederstrategi og hvordan håndtere vanskelige situasjoner som leder

Hva er egentlig en lederstrategi? I denne samlingen fokuserer vi på forutsetninger for å kunne lede på en hensiktsmessig måte, samt evnen til å lede med full kraft. Det vil si at vi jobber med tydeliggjøring av mandat og handlingsrom. Samtidig ser vi på hvordan en tydelig struktur også påvirker din kapasitet, i tillegg til at vi går dypere inn i hva som skjer i hjernen i løpet av en dag. Det viktige spørsmålet vi vil besvare er: Hvordan lede din egen hjerne på jobb og hjemme. Du vil lære konkrete metoder og få praktiske verktøy som vil gi deg økt effektivitet og større klarhet. Og du vil få nye strategier for å håndtere vanskelige situasjoner.

Samling 4:

 • Fra problemfokus til løsningsfokus – positiv og negativ tankestil
 • Kommunikasjon og samhandling – hvordan lede helheten
 • Det hele mennesket – 24 – timers lederen

Alle mennesker har en tankestil, og tankestilen din påvirker livskvaliteten din mer enn noe annet! Enhver tankestil er betinget, det vil si at den er innlært. Alt som er innlært kan bli avlært – og stikkordet for endring er oppmerksomhet. På de tre første samlingene har vi jobbet mye med oppmerksomhet, og nå kommer oppmerksomheten i bruk på den indre scenen. Dette kan sammenlignes med å tre inn i en verden hvor alt plutselig er mulig. Vi ser også på hvordan din tankestil og oppmerksomhetsevne spiller inn i samhandling med andre. Små endringer i kommunikasjonsstil kan føre til store endringer i hvordan andre oppfatter et budskap. En våken leder er leder hele døgnet, for han eller hun leder hele sin virkelighet!

Samlingene bygger på hverandre i en naturlig progresjon, så hver samling starter med oppfølging av arbeidsoppgaver i treningsperioden mellom samlingene. Vi åpner for mulighet til individuelle samtaler.


Fordypning i mindfulness

DETTE ER EN 1-ÅRIG FORDYPNING FOR DEG SOM ALLEREDE HAR DYP OG INNGÅENDE ERFARING MED MINDFULNESS, OG SOM ØNSKER VIDERE UTVIKLING I EGEN PRAKSIS. FORDYPNINGSUTDANNELSEN BESTÅR AV FIRE RETREATER, FORDELT OVER ETT ÅR. TEMAET FOR DE FIRE SAMLINGENE ER DE FIRE FUNDAMENTENE I MINDFULNESS:

1. Mindfulness på kropp

2. Mindfulness på følelser

3. Mindfulness på sinnet

. Mindfulness på natur

Gjennomføring

Samlingene blir avholdt sentralt på Østlandet.

Samlingene vil bestå av foredrag om sentrale temaer innenfor de fire fundamentene, innføring i sentrale øvelser for å skape innsikt i de fire fundamentene, refleksjoner knyttet til sentrale temaer, samt fokus på hvordan dette kan benyttes i egen undervisning.

Mellom samlingene

Det forutsettes intensiv praktisk trening mellom samlingene, samt inngående studier av pensumlitteratur. Med intensiv praktisk trening menes minimum 60 minutters mindfulness-praksis daglig.

INFO

 • Samling 1,  5. februar - 11. februar 2017
 • Samling 2, 21. mai - 27. mai 2017
 • Samling 3, 27. august - 2. september 2017
 • Samling 4, 12. november - 18. november 2017

Instruktører: Ivar Vehler & Viggo Johansen. Vigdis Garbarek er med som instruktør på samling 4.

Pris: kr 12 500,- per samling inkl. kost og losji. Kursbeløpet inkluderer bøkene: Indre stillhet av Viggo Johansen, Veien av Vigdis Garbarek, Zen i busekytingens kunst av Eugen Herrigel, Det mystiske mennesket av Jens Oscar Jensen og Milarepa av Henrik Mathisen. Vi fakturerer halve totalbeløpet to ganger i løpet av året.

Påmelding

Navn *
Navn