BESTILL Foredrag og workshop som skaper utvikling

Ønsker du et foredrag eller en workshop som gir ettertanke og endret praksis? Vi skreddersyr praktiske og utfordrende foredrag og workshops tilpasset din virksomhet 

Gjør som Luftforsvaret, Microsoft, Gjensidige, en rekke kommuner, AbbVie, staten og PwC - benytt oss i deres utviklingsarbeid.

Etterspurte temaer:

  • Selvledelse og samhandling i en kompleks hverdag

  • stressreduksjon og kapasitetsøkning

  • Tydelige individer og sterke team gjennom effektiv kommunikasjon

  • Hvordan lede din hjerne på jobb

NB! foredrag og workshop passer både for ledere og medarbeidere

Om Ivar Vehler

Ivar Vehler er sosiolog fra UiO med spesialisering i ledelse fra UC Berkeley. Han har 15 års erfaring med lederutvikling og dype utviklingsprosesser og har vært involvert i lederprogram i blant annet Gjensidige, AbbVie, DNVgl, Staten, Sykehus, en rekke kommuner, Forsvaret og i programmer i regi av IKT - Norge, NHO og Sparebankforeningen. Ivar har også jobbet med mental trening og prestasjonsutvikling i regi av Olympiatoppen, Luftforsvaret og Idrettshøyskolen og med selvledelse og prestasjonsutvikling for bl.a PwC og Microsoft. Ivar utdanner instruktører i mindfulness og er en av lærerne i en fordypningsutdanning i mindfulness. Han ga ut boken "Orkanens Øye - om mindfulness og selvledelse" i 2010. Boken er nå solgt i 6500 eks.

send din forespørsel her:

Navn *
Navn