Tilbakemeldinger fra tidligere deltagere

Hva syntes du var bra med instruktørutdannelsen?

At den gikk over 1 år.

At gruppen ikke var større.

At retreatdelen var på 4 dager og var på stedet det var!

At vi gikk så grundig inn i hva Mindfulnesser.

Utdannelsen overgikk mine forventninger, først og fremst fordi den stilte krav til egen praksis. Siden utdanningen går over såpass lang tid, ga det en innsikt det ikke ville vært mulig å lese seg til. Dessuten holdt samlingene svært høy kvalitet, med stor variasjon av innhold. 

At den gikk over to semestre. Tydelig informasjon om forpliktenende deltakelse og egen praksis. Fint å være litt «streng» på det. Eksterne forelesere løftet kurset. Veldig viktig å få andres innspill i tillegg til dine. Fremdriften var ok. Det var en tydelig plan med progresjon slik du har lagt det opp. 

Jeg synes det var spesielt bra at den gikk over så vidt lang tid. Dette ga en lang læringskurve. Får ofte et mer eierforhold til temaene hvis det går over tid. Det har også vært at god læring de forskjellige vinklingene du har valgt. Eksterne forelesere –retreat. Rundene med refleksjoner –var alltid interessante.

Kurset ditt er bra !!! Du er en engasjert kursholder, du har invitert inn spennende gjesteforelesere og jeg synes at du har fulgt opp hver enkelt på en personlig og profesjonell måte.

Hva synes du om bruken av eksterne foredragsholdere?

Meget godt fornøyd med innleide foredragsholdere, høyt nivå. 

Meget bra! Belyste temaene fra forskjellige vinklinger og ståsted på en måte som gjorde det enda mer interessant. Lysten til å lære enda mer ble bare enda større.

Spennende, inspirerende, aktuelle og de holdt høy kvalitet.

Det gav også variasjon og andre innfallsvinklinger.

Veldig spennende og nyttig om forskningen på feltet som er koblet med moderne hjerneforskning.

Helt essensielt for å holde koken og for å få bredere perspektiv. 

Meget kompetente eksterne foredragsholdere! Fokus på viktige områder innenfor mindfulness. Det er noe du må fortsette med. 

Bruken av eksterne foredragsholdere ga nye innfallsvinkler og en tilleggsdimensjoni den teoretiske tilnærmingen. Samtlige foredragsholdere var kapasiteter på sine felt, i tillegg til å være gode formidlere. Inspirerende og lærerikt.

Hva synes du om kvaliteten på undervisningen?

Mye av den teoretiske undervisningen var svært god

Jeg opplevde nivået på undervisningen som svært høyt. Både hovedinnholdet fra Ivar Vehler og de innleide foredragsholderne. 

Har ikke noe å sammenligne med innenfor dette faget. Du formidler kjernen i mindfulnesspå en veldig tydelig og presis måte. Du er utrolig god på guidningi meditasjon. Lett å komme inn i en tilstand. Akademisk sett så bør det ikke være høyere nivå siden det ikke stilles noen formelle akademiske opptakskrav. Jeg syns at omfanget på oppgaven var ganske stort, særlig hvis man ikke er vant til å skrive. På høgskole ville den nok tilsvart 15 poeng 

Har ingen å sammenligne med på emnet men vet at jeg liker dine pedagogiske evner –god blanding av faktakunnskap og mye erfaring. Passer meg perfekt!!

Jeg opplevde høy kvalitet og med gode verktøy for å jobbe selv.

Vet ikke om noe bedre enn dette! Fra de jeg snakker med, og som holder på med det, så har jeg et solid fundament. Det betyr kanskje ikke at det oppfattes som bedre hos alle, men annerledes. Forståelsen og dybdekunnskapen min i forhold til der jeg er nå, står ikke tilbake for noe.

Hvordan opplevde du Ivar Vehler som lærer?

Jeg har kjent Ivar Vehler i 3-4 år og han leverte som forventet. Rolig, behagelig, troverdig og rett på ballen.

Kunnskapsrik, uredd, klar og tydelig. Samtidig ydmyk nok, som jeg antar baserer seg på egen trygghet i forhold til din person og emne, til at det er mulighet for alternative vinklinger og gode diskusjoner. Det å la oss utforske på egenhånd og i grupper kan være krevende for noen av deltagerne, men samtidig den beste måten og utforske feltet Mindfulness. 

Han har mye erfaring og er stødig og trygg på hele feltet. 

Han er tydelig på hva som er innenfor og utenfor Mindfulnessog kan derfor lose oss stødig og trygt gjennom slik at det blir integrert.Godtil å trekke ut essensen og være konkret og nøktern.Godforteller med gode eksempler, metaforer og historier. 

Du har en evne til å få meg til å huske mye av ditt budskap –slik sett et godt bevis for gode pedagogiske evner. Du gir av deg selv. Har tilegnet deg mye erfaring og kunnskap. Gitt oss gode innspill underveis! 

Må legge til at du er meget engasjert i hver og en av oss og viser det gjennom flere personlige samtaler ila året. Regner med at det er en blanding av omsorg og kontroll på at vi er der vi bør være.

Jeg oppfattet Ivar Vehler som solid og kunnskapsrik, og svært god til å formidle faget. Han evnet dessuten å posisjonere ut innholdet i takt med innsikten vi som deltakere fikk gjennom egen praksis, noe som var avgjørende for gode refleksjoner og erfaringsdeling underveis. Vi fikk hele tiden forståelsen av at det ligger et solid fundament av både kunnskap og erfaring under det som ble formidlet, og alle spørsmål ble besvart til stor tilfredsstillelse. 

Trygg, kunnskapsrik, vennlig, lyttende

Hva er ditt viktigste råd til andre som ønsker en instruktørutdannelse i mindfulness?

Undersøk markedet og se hva du får for pengene. Denne instruktørutdannelsen gir valuta for pengene.

Egen praksis.

Jobbe jevnt gjennom hele året.

Du må sette av tid til den formelle meditasjonen og ikke tro at man kan lese seg opp på samme måte som det å undervise i matematikk. Må «eie» budskapet på en annen måte. Det er like mye en utforskning av seg selv som å tilegne seg kunnskaper for å kunne kurse andre mennesker.

Hva er ditt viktigste råd til andre som ønsker en instruktørutdannelse i mindfulness?

Start med introkurs og praktiser mye før du starter og ikke slutt. Hvis ikke, så blir det tungt og din egen forståelse vil lide av manglende praktisering. Du kan gjerne instruere teoretisk, men dybdeforståelsen for hva den enkelte i gruppen, du instruerer, kan oppleve vil lide og du vil ikke kunne kommunisere med dem på en tilfredsstillende måte. Sagt på en annen måte; munkene som praktiserer og leser mye kjenner teorien og praksisen, men de vet lite eller ingenting om hva det vil si å leve et ”normalt” liv….. Man treffer ikke sitt publikum på rett frekvens ved og ikke praktisere, men kun være flink i teorien….. 

Å være skikkelig motivert og nysgjerrig. Sikre seg støtte fra arbeidsgiver og/eller hjemmefronten. Gå inn i det med hele seg. 

Mitt råd til de som ønsker å utdanne seg som instuktøri Mindfulness, er at de tar det på alvor og sjekker nøye kursinnhold og varighet. Det kan være fristende å velge et kurs som tilbyr utdanningen over noen få uker, men jeg er overbevist om at det er viktig at utdanningen går over et års tid om man virkelig ønsker å bli i stand til å formidle essensen og kompleksiteten i Mindfulnessvidere. 

Praktiser mye. Les mye. Tenk mye. Bruk mye tid