Svaret er et klart og tydelig ja, men da trenger du muskler!

Mental trening forutsetter trening på lik linje med fysisk trening, men folk flest har nok foreløpig ikke det samme forholdet til denne type trening. Fortsatt møter jeg folk som er undrende og smått himmelfalne når de uttrykker; "Hæ, mediterer du"? Om jeg for et kort øyeblikk ikler meg drakten til en profet, så ser jeg for meg følgende aktuelle spørsmål om noen år; "Hæ, mediterer du IKKE"?

For meditasjon ER mental trening, og mindfulness ER selvledelse. Og med økning i tempo og kompleksitet, noe jeg vil tro de fleste mennesker i vår vestlige verden opplever i dag, så er selvledelse og tilstedeværelse nødvendige ferdigheter for å opprettholde kvalitet i sitt daglige virke - og for å beholde helsen. Stadig flere innser dette, og stadig flere skjønner at slike ferdigheter er PRAKTISKE, TRENBARE og ikke verken pling - plong - aktiviteter, eller alternativt i det hele tatt. Og alternativet til å være leder i sitt eget liv, og alternativet til å være tilstede i seg selv - og i livet, det er vel verre?? 

Ved St. Olavs Hospital har de tatt et første steg:

http://www.stolav.no/no/Nyheter/Led-hjernen-din-nar-du-er-pa-jobb/135150/

Comment