Litt om det moderne (arbeids)liv

Alt du gjør har konsekvenser. Spørsmålet er om du er den bevisste årsaken til konsekvensene eller om du er et ubevisst offer fordi du er bortreist

Selvledelse i sin dypeste forstand er evnen til å legge merke til hvor oppmerksomheten din er, for så å evne å lede oppmerksomheten tilbake til der du ønsker å ha den. Og oppmerksomheten din reiser av gårde fortere enn du får sagt svint. Fra du står opp til du legger deg så anslår forskning at du er "bortreist" 46,9% av tiden (Killingsworth, 2010). 

Hvis kvaliteten på det du gjør øker "hvis det er noen hjemme", så er kanskje selvledelse nøkkelen? Altså evnen til å legge merke til hvor oppmerksomheten din er, for så å lede den hjem igjen.

Når du møter en kunde, en pasient, en medarbeider eller kanskje din egen leder - da øker kvaliteten med tilstedærelsen.

SELVLEDELSES-TRENING: Første steg er øvelse i å legge merke til hvor oppmerksomheten din er - bortreist eller her og nå? Steg nummer to er øvelse i å LEDE oppmerksomheten tilbake.

Selvledelse er en trenbar ferdighet. 

For deg som er ekstra interessert: 

www.co-create.no

Comment