" Jeg er mye mer konsentrert tilstede, også når jeg har mye å gjøre "

Comment

" Jeg er mye mer konsentrert tilstede, også når jeg har mye å gjøre "

I to og et halvt år har jeg samarbeidet med Kongsvinger kommune om et lederutviklingsprogram. Og jeg tør påstå at dette er moderne lederutvikling uten sidestykke. Vi har tatt utgangspunkt i selvledelse og mindfulness i alt vi har gjort. Der denne prosessen er unik og uten sidestykke, er at 14 ledere nå gjennomfører en instruktørutdannelse i mindfulness. Lederutvikling, sier du? Ja, i aller høyeste grad!

All ledelse starter med deg, alle relasjoner starter med deg, all kommunikasjon starter med deg. Dermed er det vesentlig at lederutvikling faktisk starter med deg, selve lederen, som utgangspunkt. Så alt vi har har vært gjennom har tatt utgangspunkt i mennesket og lederen selv, og at lederen selv må gjøre en utviklingsjobb. Vi har i tillegg inkludert strukturelle avklaringer hva gjelder roller, mandat og avklaring av det som er uklart i relasjoner til oppgaver, ansvarsområder og i relasjoner mellom mennesker. Dette må gjøres av den lederen selv. Og da starter også utvikling av organisasjonen med lederne, etter at de har avklart sine mandat med sine ledere - og avklart mandatene med sine medarbeidere.

Utvikling - å vikle seg ut av de vi har viklet oss inn i

Selvledelse er mindfulness, og mindfulness er selvledelse. For å utvikle graden av selvledelse/ mindfulness,  er meditasjon sentralt. I meditasjonsøktene trenes konsentrasjonen og evnen til å se. Å faktisk se hva som foregår på den indre scenen er en forutsetning for å kunne lede seg selv med et bevisst forhold til egne mønster og reaksjoner. For først når du ser hva du har viklet deg inn i av mønstre og reaksjoner, kan du vikle deg ut av det som har påvirket deg i all din lederutøvelse. 

Hvorfor dette tidsperspektivet ?

 Utvikling av indre lederskap for å øke forutsetningene for å lede andre krever praktisering over tid. Som en av lederne sier: "En slik prosess krever en ledelse som faktisk tør å ta konsekvensene, det å vikle seg ut er en krevende prosess". Og: "Du vet ikke hvor mye dette har å si for lederskapet ditt før du har merket forskjellen". Relevansen av en instruktørutdannelse for en gruppe ledere vil jeg skrive om senere. 

Et knippe med uttalelser fra lederne som deltar:

"Jeg hadde ikke trodd at det var et så stort potensial i dette"

"Jeg opplever mye større utbytte av dette enn av andre lederutviklingsprogram"

"Nå tar jeg et steg tilbake: hva er viktig og hva er ikke viktig? Jeg er mye mer tilstede, mer klar i alle situasjoner. Nå vet jeg at jeg er bevisst"

"Jeg har vært med på mange lederprogram. Dette går mye dypere. Dette handler om livet mitt. Om det indre i meg som gjør at jeg reagerer som jeg gjør"

"Jeg tåler stress bedre og er mindre sliten etter jobb"

    

Comment

#DefineMindfulleadership 1)WHERE DOES MINDFUL LEADERSHIP TAKE PLACE?

Comment

#DefineMindfulleadership 1)WHERE DOES MINDFUL LEADERSHIP TAKE PLACE?

This post is a response to feedback from the group "Mindfulness in the workplace and mindful leadership" (Linkedin). Members of the group called for important topics on the agenda and pinpointed the need to define Mindful leadership and mindful organisations. I will contribute by write a series of articles/blog posts and take step by step in defining Mindful leadership. I hope you will join in - and enjoy.

I will do this by asking a series of questions as the basis for reflection. The first question: Where does mindful leadership take place?

Mindful leadership is all about relations. When I give talks about mindful leadership the audiences often give affirmative nods when I say that mindful leadership is all about relations. But what is at the top of their minds when they think of relations? When asked they say interpersonal relationships. This is not where mindful leadership takes place. The relation between human beings is the secondary relation. The secondary relation is the context in which the consequences of your mindful leadership (or lack thereof) is played out. If we consider this relation the focal point of our inquiry into mindful leadership, then we are missing the point. Mindful leadership takes place in the primary relation on your internal stage and is a fundamental quality of leadership - or primary if you will. The primary relation is the relation between the subject and the objects. The subject is your potentiality when it comes to being a leader and the objects are basically thoughts, feelings and bodily sensations. The subject is what is seeing, the objects are that which is seen. The subject is what you are, the Self if you will, and the objects are the counterpart which makes up the dualistic frame of experience. This relation is the relation in which all human experience takes place and the quality of this relation determines your mindful leadership. So mindful leadership is all about relations - it is all about the primary relation. This is where mindful leadership takes place.

Du kan også lese innlegget her (anbefakr også gruppen Mindfulness in the workplace and mindful leadership på Linkedin):

https://www.linkedin.com/pulse/definemindfulleadership-1where-does-mindful-take-place-ivar-vehler

Comment